خرید کلروفرم

خرید و فروش کلروفرم

خرید کلروفرم  کلروفـرم (Chloroform) یک نام دیگر برای ترکیبات شیمیایی رنگی، متراکم، مایع و تری كلرومتان است. این ماده غیر قابل اشتعال و دارای بوی دلپذیر و طعمی شاداب و…
بیشتر بخوانید …
فهرست