نوشته های مرتبط با :

خرید عمده کارون (Carvone)

تصویر کارون (Carvone)

کارون (Carvone)

کارون (Carvone) یک مونوترپوئید p-menthane است که به ترتیب از سیکلوکس-2-enone با جایگزین‌های متیل و ایزوپروپنیل در موقعیت‌های 2 و 5 تشکیل شده است. به عنوان یک آلرژن نقش دارد....
فهرست
Call Now Buttonتماس