خرید استئارات کلسیم

  1. صفحه اصلی
  2. خرید استئارات کلسیم
خرید استئارات کلسیم

استئارات کلسیم

خرید استئارات کلسیم این ماده به عنوان کلسیم اکتادکانویک اسید نیز شناخته شده است. پودر کریستالی سفید رنگ است با فرمول شیمیایی C17H35COO)2Ca) وزن مولکولی 607.00 است. نقطه‌ذوب ℃ 179…
بیشتر بخوانید …
فهرست