تولید پیروفسفات کلسیم

  1. صفحه اصلی
  2. تولید پیروفسفات کلسیم
فروش پیروفسفات کلسیم

پیروفسفات کلسیم

پیروفسفات کلسیم پیروفسفات کلسیم (Ca2P2O7) یک ترکیب شیمیایی است، یک نمک کلسیم نامحلول که حاوی آنیون پیروفسفات است. تعدادی فرم برای این ترکیب گزارش شده است: یک فرم بدون آب،…
بیشتر بخوانید …
فهرست