فروش نیترو سلولز

نیترو سلولز

نیترو سلولز تنها استر سلولز معدنی با اهمیت تجاری است، اگرچه چندین استر سلولز آلی از جمله استات سلولز، پروپیونات سلولز، بوتیرات سلولز و برخی استرهای سلولز مخلوط تولید می‌شود.…
بیشتر بخوانید …
فهرست