آکرولئین

آکرولئین

آکرولئین (با نام سیستماتیک: پروپنال) ساده‌ترین آلدهید غیراشباع است. یک مایع بی‌رنگ با بوی اسید ترش است. این ماده به‌صورت صنعتی از پروپیلن تولید می‌شود. عمدتاً به عنوان بیوكسید و…
بیشتر بخوانید …
فهرست