تفاوت کازئینات کلسیم و کازئینات سدیم

  1. صفحه اصلی
  2. تفاوت کازئینات کلسیم و کازئینات سدیم
Calcium caseinate

خرید کازئینات کلسیم

معرفی کازئین و کازئینات کلسیم کازئین نامی است که به گروه بزرگتری از پروتئین شناخته شده به ‌عنوان فسفو پروتئین داده می‌شود. شما می‌توانید فسفو پروتئین‌ها را در شیر پیدا…
بیشتر بخوانید …
فهرست