تری سدیم فسفات (TSP) چیست؟

  1. صفحه اصلی
  2. تری سدیم فسفات (TSP) چیست؟
فروش تری سدیم فسفات خوراکی

تری سدیم فسفات (TSP)

تری سدیم فسفات (TSP) چیست؟ تری سدیم فسفات (TSP) یک ترکیب معدنی با فرمول شیمیایی Na3PO4 است.تری سدیم فسفات (TSP) ماده جامد سفید، گرانولی یا کریستالی، بسیار محلول در آب…
بیشتر بخوانید …
فهرست