تری‌ سدیم سیترات چیست

  1. صفحه اصلی
  2. تری‌ سدیم سیترات چیست
فروش تری‌ سدیم سیترات

خرید و فروش تری‌ سدیم سیترات

تری‌ سدیم سیترات تری‌ سدیم سیترات (Trisodium citrate) دارای فرمول شیمیایی Na3C6H5O7 است. بعضی اوقات به سادگی با عنوان “سدیم سیترات” خوانده می‌شود. اگرچه سیترات‌سدیم می‌تواند به هر یک از سه…
بیشتر بخوانید …
فهرست