تربینافاین هیدروکلراید

  1. صفحه اصلی
  2. تربینافاین هیدروکلراید
خرید تربینافاین هیدروکلراید

تربینافاین هیدروکلراید

تربینافاین هیدروکلراید تربینافاین هیدروکلراید یک ترکیب آلیل‌آمین است و یک داروی ضد قارچ سنتزی است. ساختار مولکول ماهیت لیپوفیلی دارد و تمایل دارد در پوست، ناخن ها و بافت‌های چربی…
بیشتر بخوانید …
فهرست