تاریخچه گاز استیلن

  1. صفحه اصلی
  2. تاریخچه گاز استیلن
فروش گاز استیلن

گاز استیلن

معرفی گاز استیلن گاز استیلن یک ماده مولکولی گازی و یک آلکیل است. این ماده (بانام سیستماتیک: اتین) ترکیب شیمیایی با فرمول C2H2 است. یک هیدروکربن و ساده‌ترین آلکین است.…
بیشتر بخوانید …
فهرست