تاریخچه نیترو سلولز

  1. صفحه اصلی
  2. تاریخچه نیترو سلولز
فروش نیترو سلولز

نیترو سلولز

نیترو سلولز تنها استر سلولز معدنی با اهمیت تجاری است، اگرچه چندین استر سلولز آلی از جمله استات سلولز، پروپیونات سلولز، بوتیرات سلولز و برخی استرهای سلولز مخلوط تولید می‌شود.…
بیشتر بخوانید …
فهرست