نوشته های مرتبط با :

بنزيل بنزوات لوشن

تصویر بنزیل بنزوات

بنزیل بنزوات

بنزیل بنزوات دارای فرمول شیمیایی C6H5CH2O2CC6H5 است. این ماده به صورت مایعی بی‌رنگ وجود دارد. بنزیل‌بنزوات ممکن است تحت واکنش هیدروژناسیون کاتالیز شده توسط یک سیستم از [Ru (acac) 3]...
فهرست
Call Now Buttonتماس