نوشته های مرتبط با :

بازرگانی اتیدرونیک اسید

تصویر اتیدرونیک اسید

اتیدرونیک اسید

اتیدرونیک اسید (HEDP) یک مهار کننده خوردگی اسید ارگانوفسفریک است. این می‌تواند با یون‌های Fe، Cu و Zn کلات را تشکیل دهد تا ترکیبات شیمیایی پایدار را تشکیل دهند. این...
فهرست
Call Now Buttonتماس