ای نامبر

ای نامبر مواد غذایی

ای نامبر (E number) چیست؟ غذاهایی که در اتحادیه اروپا فروخته می‌شوند از اواسط دهه 1980 دارای برچسب مواد اولیه کامل یا ای نامبر هستند. این‌ها شامل کدهای استاندارد (اعداد E)…
بیشتر بخوانید …
فهرست