جایگزینی نمک با اومامی

جایگزینی نمک با اومامی

آیا جایگزینی نمک با اومامی امکان‌پذیر است؟ اومامی Umami تقریباً به عنوان “مزه خوش” در زبان ژاپنی ترجمه می‌شود. این ماده با وجود اسید آمینه گلوتامات فراوان و غیر ضروری…
بیشتر بخوانید …
فهرست