فروش کوکوپیت (Coco Peat)

کوکوپیت (Coco Peat)

کوکوپیت (Coco Peat) کوکوپیت (Coco Peat) عبارت است از “فیبر الیاف نارگیل” یا “خاکه الیاف نارگیل” که در واقع یک محصول جانبی است و هنگامی که پوسته‌های نارگیل برای استخراج…
بیشتر بخوانید …
فهرست