خرید پروتئین شیر هیدرولیز شده

پروتئین شیر هیدرولیز شده

پروتئین شیر هیدرولیز چیست؟ پروتئین شیر هیدرولیز شده با هیدرولیز شیر توسط واکنش‌های اسیدی، قلیایی یا آنزیمی بدست می‌آید. شیر منبع غنی پروتئین کازئین و پروتئین آب پنیر است. تقریباً…
بیشتر بخوانید …
فهرست