تفاوت بین تیلوز و HPMC

تفاوت بین تیلوز و HPMC

تفاوت بین تیلوز و HPMC چیست؟ اترهای سلولزی اتر سلولزی یک ترکیب پلیمری با ساختار اتر ساخته شده از سلولز است. هر حلقه گلوکوزیل در ماکرومولکول سلولز شامل سه گروه…
بیشتر بخوانید …
فهرست