آنالیز دی کلسیم فسفات عذایی

  1. صفحه اصلی
  2. آنالیز دی کلسیم فسفات عذایی
آنالیز دی کلسیم فسفات

آنالیز دی کلسیم فسفات

آنالیز دی کلسیم فسفات عذایی دی کلسیم فسفات با فرمول CaHPO4 و به صورت دو آبه می‌باشد. پیشوند “دی” در نام رایج وجود دارد، زیرا تشکیل آنیون HPO42– شامل حذف…
بیشتر بخوانید …
فهرست