آلفا هیدروکسی اسید چیست

  1. صفحه اصلی
  2. آلفا هیدروکسی اسید چیست
فروش آلفا هیدروکسی اسید (َAHA)

خرید آلفا هیدروکسی اسید (َAHA)

آلفا هیدروکسی اسید آلفا هیدروکسی اسید، یا اسیدهای هیدروکسی آلفا (AHAs)، یک کلاس از ترکیبات شیمیایی هستند که از یک اسید کربوکسیلیک جایگزین‌شده با یک گروه هیدروکسیل در کربن مجاور…
بیشتر بخوانید …
فهرست