گیاهان چگونه نیتروژن خود را از هوا دریافت می کنند؟

پرسش

گیاهان چگونه نیتروژن خود را از هوا دریافت می کنند؟

در حال پیشرفت 0
ناشناس 2022-07-12T12:27:01+04:30 1 پاسخ 7 بازدیدها 0

پاسخ ( 1 )

  1. گیاهان نیتروژن خود را مستقیماً از هوا دریافت نمی کنند. اگرچه نیتروژن فراوان ترین عنصر موجود در هوا است، اما هر اتم نیتروژن موجود در هوا به اتم نیتروژن دیگر پیوند سه گانه دارد و نیتروژن مولکولی N2 را تشکیل می دهد. این پیوند سه گانه بسیار قوی است و شکستن آن بسیار سخت است

ارسال یک پاسخ