چرا سیاره اورانوس اگر این همه هیدروژن و متان داشته باشد منفجر نمی شود؟

پرسش

چرا سیاره اورانوس اگر این همه هیدروژن و متان داشته باشد منفجر نمی شود؟

در حال پیشرفت 0
ناشناس 2022-07-12T12:31:59+04:30 1 پاسخ 8 بازدیدها 0

پاسخ ( 1 )

  1. سیاره اورانوس در واقع حاوی مقدار قابل توجهی هیدروژن و متان است که هر دو گازهای بسیار قابل اشتعال هستند. با این حال، سوزاندن متان یا هیدروژن نیاز به اکسیژن دارد. به زبان ساده، در سیاره اورانوس اکسیژن آزاد وجود ندارد. روی زمین، ما آنقدر در اکسیژن غوطه ور هستیم که تمایل داریم آن را بدیهی فرض کنیم. به نظر می رسد بسیاری از واکنش های شیمیایی که نیاز به اکسیژن دارند، به طور خودکار روی زمین اتفاق می افتند: فلزات زنگ می زنند، جنگل ها آتش می گیرند و شمع ها می سوزند.

ارسال یک پاسخ