چرا جرم در واکنش های شیمیایی حفظ می شود؟

پرسش

چرا جرم در واکنش های شیمیایی حفظ می شود؟

در حال پیشرفت 0
ناشناس 2022-07-12T12:33:20+04:30 1 پاسخ 9 بازدیدها 0

پاسخ ( 1 )

  1. طبق قانون بقای جرم، یک ملوکول متشکل از اتم هایی است که دارای جرم مشخصی هستند، مانند یک وزنه ترازو که همیشه جرم ثابتی دارد و طی واکنش شیمیایی این اتم ها فقط چیدمانشان تغییر می کند نه جرمشان، مثلا در واکنش:

    HNO3 + NaoH     —–>    H2O + NaNO3

    دو اتم هیدروژن از هر دو ماده اسید نیتریک و هیدروکسید سدیم جدا شده و در ملوکول آب قرار گرفته، اما وزن آنها تغییر نکرده فقط جایشان تغییر کرده.

    اما در واکنش های هسته ای موضوع متفاوت است و جرم اتم تغییر میکند و تبدیل به انرژی می شود و قانون بقای جرم  صدق نمیکند

ارسال یک پاسخ