چرا با وجود سمی بودن سرب در مدادها از سرب استفاده می شود؟

پرسش

چرا با وجود سمی بودن سرب در مدادها از سرب استفاده می شود؟

در حال پیشرفت 0
ناشناس 2022-07-12T12:33:01+04:30 1 پاسخ 13 بازدیدها 0

پاسخ ( 1 )

  1. افزایش ماندگاری رنگ محصول

ارسال یک پاسخ