شکستن پیوندهای شیمیایی چه زمانی انرژی آزاد می کند؟

پرسش

شکستن پیوندهای شیمیایی چه زمانی انرژی آزاد می کند؟

در حال پیشرفت 0
ناشناس 2022-07-12T12:30:57+04:30 1 پاسخ 9 بازدیدها 0

پاسخ ( 1 )

  1. شکستن پیوندهای شیمیایی هرگز انرژی را به محیط خارجی آزاد نمی کند. انرژی تنها زمانی آزاد می شود که پیوندهای شیمیایی تشکیل شود. به طور کلی، یک واکنش شیمیایی شامل دو مرحله است: ۱) پیوندهای شیمیایی اولیه بین اتم ها شکسته می شود، و ۲) پیوندهای جدید تشکیل می شود. این دو مرحله گاهی اوقات برای سادگی در یک رویداد جمع می شوند، اما در واقع دو رویداد جداگانه هستند.

ارسال یک پاسخ