ترکیب شیمیایی اسکلت خارجی حشرات عمدتا از چه ماده ای تشکیل شده است؟

پرسش

ترکیب شیمیایی اسکلت خارجی حشرات عمدتا از چه ماده ای تشکیل شده است؟ و چطور میتوان این مورد را اثبات کرد؟ ایا برای این سوال منبع خوبی وجود دارد؟

در حال پیشرفت 0
ناشناس 2022-07-16T12:22:25+04:30 0 پاسخ 11 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ