خرید سولفامتوکسازول
 • خرید سولفامتوکسازول

  پیشگامان شیمی به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان مواد اولیه دارویی با چندین دهه تجربه، ماده اولیه دارویی سولفامتوکسازول را با بالاترین و خالص‌ترین کیفیت برای چندین کاربرد در محصولات دارویی وارد می‌کند.

  معرفی 

  سولفامتوکسازول (SMZ یا SMX) یک آنتی‌بیوتیک است. این ماده برای عفونت‌های باکتریایی مانند عفونت‌های دستگاه ادراری، برونشیت و پروستاتیت استفاده می‌شود و علیه هر دو باکتری گرم منفی و مثبت مانند لیستریا مونوسیتوژنز و E. coli مؤثر است.

  عوارض جانبی شایع شامل حالت تهوع، استفراغ، از دست دادن اشتها و بثورات پوستی است. این یک سولفونامید و باکتریواستاتیک است. شبیه اجزای اسید فولیک است. از سنتز اسیدفولیک در باکتری هایی که باید اسید فولیک خود را سنتز کنند، جلوگیری می‌کند.

  سلول‌های پستانداران و برخی باکتری ها سنتز نمی‌شوند اما به اسید فولیک از قبل (ویتامین B9) نیاز دارند. بنابراین نسبت به سولفامتوکسازول حساس نیستند.

  خرید سولفامتوکسازول
  خرید سولفامتوکسازول

  شرح

  این تریکب یک آنتی‌بیوتیک سولفونامید باکتری استاتیک است که در سنتز اسید فولیک در باکتری‌های حساس تداخل ایجاد می‌کند.

  اسیدهای نوکلئیک و پروتئین‌هایی که برای رشد و تقسیم باکتری ها لازم هستند و استفاده همزمان از آن ها به کاهش مقاومت باکتری کمک می‌کند. در این ترکیب، سولفامتوکسازول برای درمان انواع عفونت‌های باکتریایی از جمله ادرار دستگاه تنفسی و دستگاه گوارش مفید است.

  نشانه

  سولفامتوکسازول در ترکیبات با تریمتوپریم، در فرمولاسیون‌های مختلف، برای عفونت‌های زیر ناشی از باکتری با حساسیت مستند نشان داده شده است: عفونت‌های دستگاه ادراری، اوتیت مدیای حاد در بیماران اطفال (در صورت مشخص بودن از نظر بالینی)، تشدید حاد برونشیت مزمن در بزرگسالان، آنتریت ناشی از شیگلای حساس، پیشگیری و درمان ذات الریه، و اسهال مسافران ناشی از اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک  (ETEC).

  در کانادا، علائم اضافی شامل درمان کمکی وبا، درمان اسهال خونی باکتریایی، نوکاردیوز و درمان خط دوم بروسلوز در ترکیب با جنتامایسین یا ریفامپیسین است.

  مکانیسم عمل

  سولفامتوکسازول، یک سولفنیل آمید، یک آنالوگ ساختاری اسید پارا آمینوبنزوئیک (PABA) است. آنها برای اتصال به دی هیدروپتروات سنتتاز و مهار تبدیل PABA و دی هیدروپتروات دی فسفات به دی هیدروفولیک اسید یا دی هیدروفولات با PABA رقابت می‌کنند.

  مهار تولید واسطه دی هیدروفولات در سنتز باکتریایی طبیعی اسید فولیک (فولات) تداخل ایجاد می‌کند. فولات یک متابولیت اساسی برای رشد و تکثیر باکتری است زیرا در سنتز DNA، در درجه اول در بیوسنتز تیمیدیلات و پورین و سنتز اسیدهای آمینه، از جمله سرین، گلیسین و متیونین استفاده می‌شود.

  از این رو، انسداد تولید فولات فرآیندهای متابولیکی وابسته به فولات را برای رشد باکتری مهار می‌کند. از آنجا که از رشد باکتری جلوگیری می‌کند، سولفامتوکسازول به عنوان یک آنتی بیوتیک باکتریواستاتیک در نظر گرفته می‌شود.

  فارماکودینامیک

  این ترکیب یک آنتی بیوتیک سولفونامید باکتریواستاتیک است که یک مرحله مهم در سنتز فولات باکتری را مهار می‌کند. این دارو به طور کلی در ترکیب با تریمتوپریم، یک مهار کننده دی هیدروفولات ردوکتاز، که مانع از کاهش اسید دی هیدروفولیک به اسید تتراهیدروفولیک می‌شود، تجویز می‌شود.

  سولفونامیدها، از جمله سولفامتوکسازول، در واکنش های حساسیت بالا نقش دارند – این عوامل باید در اولین علامت بروز بثورات متوقف شوند، زیرا این ممکن است نشانه شروع یک واکنش شدیدتر مانند سندرم استیونز-جانسون یا نکرولیز اپیدرمی سمی باشد.

  درمان با این ترکیب ممکن است در کمبود فولات نقش داشته باشد و بنابراین باید در بیماران با خطر بالاتر ابتلا به کمبود با احتیاط استفاده شود. همولیز در بیماران مبتلا به کمبود گلوکز-6-فسفات دهیدروژناز که از سولفامتوکسازول / تریمتوپریم استفاده می‌کنند مشاهده شده است.

  خرید سولفامتوکسازول
  خرید سولفامتوکسازول

  مکانیسم عمل

  سولفامتوکسازول یک سولفونامید است که به دلیل شباهت ساختاری آن به یک بستر درون زا، اسید پاراآمینوبنزوئیک (PABA)، از سنتز اسید دی هیدروفولیک باکتری جلوگیری می‌کند.

  بیشتر باکتری ها با سنتز آن از PABA، نیاز آن‌ها به اسید فولیک را برآورده می‌کنند، در مقایسه با حیوانات که سولفامتوکسازول به طور رقابتی دی هیدروپتروات سنتاز را مهار می‌کند، آنزیمی که مسئول تبدیل باکتری PABA به اسید دی هیدروفولیک است.

  مهار این مسیر از سنتز تتراهیدروفولات و در نهایت سنتز پورین‌های باکتریایی و DNA جلوگیری می‌کند و منجر به اثر باکتریواستاتیک می‌شود.

  متابولیسم

  متابولیسم این ترکیب در وهله اول توسط آنزیم های آریل آمین N-استیل ترانسفراز (NAT) انجام می‌شود، که مسئول استیلاسیون سولفامتوکسازول در موقعیت N4 آن است. گلوکورونیداسیون اتم N4، که احتمالاً توسط آنزیم های مشخص نشده UGT ایجاد می‌شود، یک مسیر جزئی اضافی برای متابولیسم است. به نظر نمی‌رسد هیچ یک از متابولیت‌های مشخص شده سولفامتوکسازول دارای فعالیت ضد میکروبی باشد.

  متابولیت هیدروکسیل آمین سولفامتوکسازول، تولید شده از طریق اکسیداسیون توسط CYP2C9، ممکن است بیشتر به یک نیتروزو-متابولیت واکنش پذیر تبدیل شود.

  خرید سولفامتوکسازول
  خرید سولفامتوکسازول

  اثر سولفامتوکسازول بر بیماری سل

  نتایج

  طبق مطالعات انجام شده تریمتوپریم اثر ناچیزی در رشد عفونت سل نشان داد در حالی که سولفامتوکسازول 80٪ از رشد عفونت سل را با غلظت 4.75 میلی گرم در لیتر مهار می‌کند. هیچ فعالیت هم افزایی بین سولفامتوکسازول و تری متوپریم وجود نداشت، اگرچه یک اثر افزودنی مشاهده شد.

  اثر هم افزایی آماری معنی داری بین این دارو و ریفامپیسین مشاهده شد. سولفامتوکسازول همچنین دارای اثر افزودنی با اتامبوتول بود، اما هیچ تعاملی با ایزونیازید مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  این ترکیب اصلی ترین ترکیب فعال در برابر عفونت سل در ترکیب تری متوپریم / سولفامتوکسازول است و دارای اثر هم افزایی با ریفامپیسین است. این یافته ها حاکی از آن است که سولفامتوکسازول در رژیم چند دارویی علیه عفونت سل کارایی دارد.

  مسمومیت

  LD50 خوراکی سولفامتوکسازول در موش و موش آزمایشگاهی به ترتیب 2300 میلی گرم در کیلوگرم و 6200 میلی گرم در کیلوگرم است.

  علائم یا نشانه های مصرف بیش از حد سولفونامید شامل بی اشتهایی، قولنج درد، حالت تهوع، استفراغ، سرگیجه، سردرد، خواب آلودگی و بیهوشی است. علائم کمتر شایع ممکن است شامل پیرکسی، هماچوری و کریستالوریا باشد. تظاهرات بعدی مصرف بیش از حد ممکن است شامل دیسکرازی خون و زردی باشد.

  درمان باید علامتی و حمایتی باشد و در صورت لزوم شامل شستشوی معده یا تخلیه اجباری باشد. آزمایشگاه باید بیمار را برای اثبات دیسکرازی خون یا عدم تعادل الکترولیت‌ها کنترل کند.

  خرید سولفامتوکسازول
  خرید سولفا متوکسازول

  عوارض جانبی

  شایعترین عوارض جانبی سولفامتوکسازول اختلالات دستگاه گوارش (حالت تهوع، استفراغ، بی اشتهایی) و واکنش های پوستی آلرژیک (مانند بثورات و کهیر) است. موارد نادری وجود داشته است که واکنش های جانبی شدید منجر به مرگ و میر شده است. این موارد شامل سندرم استیونز-جانسون (SJS)، نکرولیز اپیدرمی سمی، نکروز کبدی کامل، آگرانولوسیتوز، آنمی آپلاستیک و سایر اختلالات خون است.

  عوارض جانبی شایع عبارتند از:

  • سرگیجه
  • سردرد
  • بی حالی
  • اسهال
  • بی‌اشتهایی
  • حالت تهوع
  • استفراغ
  • بثورات

  سولفامتوکسازول باید در اولین بروز بثورات پوستی متوقف شود زیرا ممکن است بثورات شدید شود. بثورات جدی شامل سندرم استیونز-جانسون (مفاصل و عضلات دردناک، قرمزی، تاول و لایه برداری از پوست)، نکرولیز اپیدرمی سمی (مشکل در بلع ؛ لایه برداری، قرمزی، شل شدن و تاول زدن پوست) است.

  پس از قرار گرفتن در معرض نور خورشید، درمان با سولفامتوکسازول نیز می‌تواند باعث آفتاب سوختگی گسترده شود. بیمارانی که سولفامتوکسازول دریافت می‌کنند باید از قرار گرفتن بیش از حد در معرض نور خورشید خودداری کنند و باید از کرم ضد آفتاب استفاده کنند.

  سایر عوارض جانبی نادر مهم عبارتند از:

  • آسیب کبدی
  • تعداد گلبول های سفید پایین
  • تعداد پلاکت پایین (ترومبوسیتوپنی)
  • کم خونی

  سولفامتوکسازول ممکن است در ادرار کریستال ایجاد کند که ممکن است به کلیه آسیب برساند و باعث خونریزی در ادرار شود. نوشیدن مایعات اضافی در طول درمان با سولفونامید برای جلوگیری از این عوارض ضروری است.

  خلاصه

  سولفامتوکسازول یک آنتی‌بیوتیک است که برای درمان مالاریا، rvlcd چشم ناشی از کلامیدیا، توکسوپلاسموز و عفونت‌های دستگاه ادراری تجویز می‌شود.

  عوارض جانبی، تداخلات دارویی، هشدارها و اقدامات احتیاطی و اطلاعات ایمنی بیمار باید قبل از مصرف هرگونه دارو بررسی شود.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  این فیلد را پر کنید
  این فیلد را پر کنید
  لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
  برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

  فهرست