نوشته های مرتبط با :

کربنات

تصویر کربنات

کربنات

بیشتر کربنات های آشنا نمک‌هایی هستند که با واکنش یک باز معدنی (به عنوان مثال هیدروکسید فلزی) با کربنیک اسید تشکیل می شوند. انواع معمول زمانی تشکیل می‌شوند که مقادیر...
فهرست
Call Now Buttonتماس